09Гру

Приклад рішення Про створення офіційного Веб-сайту сільської ради

Новини

 gerb_black and white
УКРАЇНА
……….СІЛЬСЬКА РАДА
Сьоме скликання

Десята сесія

………. РАЙОНУ
………. ОБЛАСТІ
від ../../2016 року РІШЕННЯ №5 с. ……….
Про створення офіційного Веб-сайту………. сільської ради  
З метою створення дієвої системи оприлюднення інформації про роботу сільської ради, підвищення  ефективності та прозорості її діяльності, забезпечення впливу на процеси, які відбуваються на території ради та для власного розміщення проектів нормативно-правових актів, рішень органу місцевого самоврядування, на підставі ст. 5 Законів України від 13 січня 2011 року № 2939-УI “Про доступ до публічної інформації”,  статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року   № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України № 1302 від 29 серпня 2002 р. “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади”, на підставі висновків постійних комісій сільської ради від ../../ 2016 року, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Створити офіційний Веб-сайт ………. сільської ради  в глобальній інформаційній мережі Інтернет  – за адресою ……….@silrada.org або ……….@gov.ua

2. Затвердити Положення про офіційний Веб-сайт ………….. сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет (додається).

3. Призначати відповідальною особою за створення та супроводження Веб-сайту ПІБ.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова ПІБ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

 ..  ………. 2016  № ..

Положення про офіційний Веб-сайт

………… сільської ради

в глобальній інформаційній мережі Інтернет

1. Загальне положення

     1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію”, “Про захист інформації в автоматизованих системах”, “Про державну таємницю”, “Про авторське право і суміжні права”; Указів Президента України від 31.07.2000 №928/2000 “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі в Україні”, від 01.08.2002 №683/2002 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”, від 31.07.2004/2004 №854 “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, від 15.09.2005/2005 №1276 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”; постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.
Веб-сайт ………….. сільської ради (далі – веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі Інтернет

……….@silrada.org або ……….@gov.ua разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні ………… сільської ради та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів.
1.2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності керівництва сільської ради, постійних комісій,  депутатів сільської ради, надання інформаційних послуг громадськості, взаємний обмін інформацією з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, пов’язаних з діяльністю ………. сільської ради.
1.3. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України.
1.4. Веб-сайт не може використовуватись у цілях, не пов’язаних з діяльністю сільської  ради.

    1.5. Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, статтей 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України “Про авторське право і суміжні права”.
Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного Веб-сайту ………. сільської ради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.

     2. Структура та дизайн веб-сайту
2.1. Веб-сайт складається з таких основних розділів:

  –  головна сторінка: навігаційна сторінка, яка містить назви основних розділів, новини;

  –  керівництво: ПІБ, фото графіки особистого прийому;

 – основні завдання та нормативно-правові засади діяльності:  статут  територіальної громади;  Регламент роботи сільської ради;

  –  історія села;                                                                         

  –  паспорт сільської ради;

  –  новини:  інформація щодо новин місцевого самоврядування, інформації про події,  оголошення про заплановані заходи, тощо;
–  депутатський  корпус сільської ради:  інформація про діючий склад ради;
  –  виконавчий комітет сільської ради;

  –  постійні  комісії  сільської  ради;

–  рішення сільської ради;
  рішення виконавчого  комітету;

–  інформація про соціально-економічний та культурний розвиток сільської ради;
  –  сільські програми;
–  інвестиційна діяльність;

 –  регуляторна діяльність: план роботи у сфері регуляторної діяльності, проекти регуляторних актів, аналізи регуляторних впливів, регуляторні акти, затверджені рішеннями сільської ради, звіти про відстеження регуляторних актів;
–  майно комунальної власності територіальної громади сіл сільської ради: інформація про об’єкти комунальної власності;

–  декларації;

–  інформація про використання публічних коштів, що підлягає  оприлюдненню;

– матеріали газети «Вісник села Каїри»;

–  фотогалерея;

–  привітання:  привітання з нагоди державних, професійних, релігійних свят, тощо;
Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями сільського голови, депутатів сільської ради,  визначеному відповідальним за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічний супровід веб-сайту.
2.2. Дизайн та структура окремих частин веб-сайту (розділи, підрозділи, сторінки) визначаються відповідальним за організацію наповнення і технічний супровід офіційного веб-сайту з урахуванням пропозицій виконавчого комітету сільської ради, відповідальних за подання інформації до окремих розділів веб-сайту.
2.3. Основна мова Веб-сайту – українська.

     2.4. Структура веб-сайту не є сталою і в разі потреби може змінюватись без внесення змін до даного Положення.

   3. Порядок інформаційного наповнення веб-сайту
  3.1. Нормативно-правові акти сільської ради розміщуються на офіційному веб-сайті згідно чинного законодавства.

  3.2. Депутати  сільської ради, постійні комісії ради, виконавчий  комітет сільської ради  можуть поширювати інформацію про свою діяльність через веб-сайт сільської ради.

  3.3. Всі проекти рішень сільської ради, інша інформація для розміщення на веб-сайті сільської ради подаються секретарю сільської ради в паперовому та електронному вигляді.

  3.4. Підготовлена та завізована інформація передається відповідальній  особі для розміщення цієї інформації на веб-сайті сільської ради.
3.5. Депутати сільської ради, постійні комісії сільської ради,  виконавчий  апарат сільської ради, автори проектів рішень сільської ради несуть повну відповідальність за зміст поданої інформації на веб-сайт сільської ради та своєчасність її оновлення.

     4. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту.
     4.1. Відповідальний за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічне супроводження веб-сайту:
–  погоджує з сільським головою зміст та періодичність поновлень розділів веб-сайту;
– погоджує та подає на затвердження сільському голові  зміни до структури веб-сайту;
– забезпечує підготовку, збір, узагальнення, оперативне висвітлення інформації на веб-сайті про діяльність сільської ради, постійних комісій, депутатів сільської ради, відповідає за зміст і своєчасність інформаційного наповнення та поновлення веб-сайту;

  – вирішує поточні питання, пов’язані з інформаційним наповненням та поновленням веб-сайту;

    4.2.  Виконавчий апарат сільської ради у межах визначених повноважень співпрацює між собою щодо надання інформації для розміщення на офіційному веб – сайті сільської ради.

    4.3. Сільська рада може укладати угоди про надання послуг з адміністрування веб-сайту сільської ради.

    4.4. Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, яка забороняється законодавством України.

4.5. Оновлення  інформації  на  веб-сайті  здійснюється  в міру  необхідності.

Секретар сільської ради                                                                                        ПІБ