02Чер

Класифікація інформаційних матеріалів

Матеріали, що складають інформаційне наповнення офіційного веб-сайту сільської/селищної ради, за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:

  • статичні матеріали:

ті, які повинні зберігати свою актуальність значний проміжок часу.

  • динамічні матеріали:

ті, актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого часу, через що вони повинні систематично оновлюватися. Характерною рисою динамічних матеріалів є те, що рішення про їх оновлення, навіть повністю зумовлене зовнішніми обставинами, приймається і виконується відповідальною особою, що виконує наповнення веб-сайту.

  • потокові матеріали*(опційно):

ті, що втрачають актуальність свого змісту за короткий час (кілька днів, а іноді і годин). Оновлення потокових матеріалів здійснюється регулярно, за порядком надходження. Ці матеріали надходять на веб-сайт зовнішніми каналами в автоматичному (або автоматизованому) режимі. Потокові матеріали зберігаються на веб-сайті лише до чергового оновлення. Вони відображаються на статичних чи динамічних НТМL-сторінках у вигляді одного з їхніх структурних елементів.