01Сер

Матеріали для наповнення. Який матеріал та в якій кількості ми як Замовник, маємо надати. Та чи є якісь вимоги до матеріалів?

Замовник зобов’язаний передати Виконавцю 50% необхідного матеріалу (текстового (doc.), графічного (img, jpg, png), таблиці тільки в форматі doc., а не в xls., що має бути перенесений до новоствореного сайту, в електронному вигляді не пізніше 5-тиробочих днів з дати підписання Договору, решта 50% матеріалу передається Замовником Виконавцю не пізніше 2-х тижнів після підписання Договору. У випадку неможливості надання Замовником необхідних матеріалів, строки надання послуг можуть змінюватись.