02Чер

Структура інформаційних матеріалів

Організація інформаційних матеріалів на веб-сайті має ієрархічну структуру, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях в розділах порталу (на веб-сторінках).

Розділ – сукупність даних та супутні їм елементи структури і дизайну, що відповідають окремій темі. Розділ може включати декілька сторінок.

Підрозділ – сукупність даних та супутні їм елементи структури і дизайну, що відповідають окремій темі та упорядковані у ієрархічну структуру певного розділу.

Сторінка – окрема сукупність даних НТМL-структури. Елементи сторінки: текст, таблиця, зображення. Елементи сторінки є складовими частинами або «одноосібними» носіями блоків (елементів) інформації.

Документ – файл відмінної від НТМL-сторінки структури, на який є посилання зі сторінок сайту.

Типи розділів, сторінок та елементів сторінки

Типи розділів:

  • інформаційний – розділ, основне призначення якого надавати інформацію; він містить усі дані, що стосуються відповідної тематики, посилання на зовнішні веб-ресурси та ресурси інших розділів;
  • комунікаційний – розділ, основне призначення якого одержати інформацію від користувача і після первинної її обробки надати відповідь у вигляді сторінки;
  • обов’язковий – розділ, наявність якого обумовлена вимогами нормативно-правових актів, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 №3;
  • необов’язковий – розділ, наявність якого обумовлена важливістю відповідної інформації та функцій для досягнення мети та виконання завдання веб-сайту. Технічна реалізація механізму створення структури сайту передбачає можливість довільного включення такого розділу до складу веб-сайту.

Типи сторінок:

за місцем в ієрархії:

  • кінцева – сторінка, на якій відсутні упорядковані переліки посилань;
  • переліковуюча – сторінка, яка має упорядковані переліки посилань на інші сторінки сайту;

за механізмом їх створення:

  • статична – сторінка, яка зберігається на сервері у вигляді файлу;
  • динамічна – сторінка, яка створюється у відповідь на дії користувача;