01Лют

Які вимоги до оформлення гарантійного листа?

Гарантійний лист – це особливий діловий некомерційний лист, який містить в собі гарантію, іншими словами підтвердження виконання яких-небудь дій, оплати або дотримання певних умов: термінів і факту оплати за виконані роботи, поставлену продукцію, надані послуги, гарантію якості та інше. Гарантійний лист є способом забезпечення виконання зобов’язання стороною угоди.

Гарантійний лист потрібно оформити на фірмовому бланку та завірити “мокрою” печаткою.

Бланк гарантійного листа повинен містити такі реквізити:

 • номер і дата вихідного документа;
 • кому направлено гарантійного листа (адресат) – назва організації та ПІБ посадової особи, якій воно адресоване. Зазвичай гарантійний лист складається на ім’я керівника компанії;
 • найменування документа – заголовок «Гарантійний лист» писати необов’язково, можна просто вказати тему листа;
 • текст листа – тут вказують, які зобов’язання, в якому обсязі і в які терміни організація зобов’язується виконати. Текст гарантійного листа може містити такі формулювання:
  – Гарантуємо …
  – Цим листом гарантуємо …
  – Компанія “Х” гарантує …
  – Своєчасну і повну оплату гарантуємо …
  – Справжнім гарантуємо …

Також в тексті листа адресант вказує свої банківські реквізити, може розмістити посилання на договір, прописати розмір штрафу при порушенні зобов’язань;

 • підпис – посада, підпис і розшифровка підпису (ініціали та прізвище) укладача гарантійного листа.

Приклад

зображення трезуба

Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХХХХХХХХХ-ГРОМАДИ
ХХХХХХХХХХ-кого району, ХХХХХХХХХХХХ-кої області
вулиця ХХХХХХХХХ 7, село ХХХХХХХ, ХХХХХХ-кий район, ХХХХХХХХХ-ка область, індекс,

e-mail: ХХХХХХХХ@meta.ua, тел. Х-ХХ-ХХ, Х-ХХ-ХХ, факс Х-ХХ-ХХ

 

« 10 » січня 2018 року № 62                                                 Мережа сайтів теріторіальних громад та ОТГ

ФОП Назаренко М.О.

 

ХХХХХХХ-ська громада ХХХХХХХХ-кого району ХХХХХХХХХ-ької області просить надіслати нам оригінал договору для подальшої роботи щодо створення сайту ХХХХХХХ- громади. Оплату згідно з договором №ХХХ від _ ___ 2017 р. гарантуємо після підписання акту виконаних робіт.

 

Додаток 1: реквізити ХХХХХХХХХ-ської громади

 

 

Голова _______________

Головний бухгалтер _____________