06Лис

Якими законами регламентується оприлюднення в Інтернеті інформації про діяльність державних органів?

Щоб покращити активну та пасивну комунікацію між державним органом та громадянином, прийнято низку законів, які регулюють публічний інформаційний простір України. Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність державних органів регламентується:

– Конституцією України;

– Законом України «Про інформацію» від 13.01.2011 № 2938-VI;

– Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI;

– Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні від 31.07.2000 № 928/2000;

– концепцією розвитку електронного урядування в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2010№ 2250-р;

– постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» зі змінами;

– постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції»;

– постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади»;

– спільним наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіо України та Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади»;

– порядком проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженим наказом Держкомтелерадіо України від 12.10.2012 № 273;

– постановою КМУ від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» тощо.