11Січ

Перші сесії новообраних місцевих рад. Як вони проводяться?

Все про сільраду, Новини , ,

Початком діяльності рад нового скликання невдовзі стануть їхні перші сесії, які відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» необхідно провести не пізніш як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

Загалом перша сесія новообраної ради покликана забезпечити безперервність і наступність роботи органу місцевого самоврядування. Адже відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідно сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання й закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи (окрім випадків дострокового припинення повноважень голови). Відповідно до статті 49 цього самого закону повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Перша сесія новообраної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією. Її відкриває й веде голова виборчої комісії. Однак якщо на першій сесії сільської, селищної, міської ради голова виборчої комісії лише інформує раду про підсумки виборів депутатів та голови і визнання їх повноважень, після чого засідання веде вже новообраний голова, то на перших сесіях районних, обласних рад голова районної, обласної виборчої комісії головує на пленарному засіданні аж до обрання голови відповідної ради. Для того, щоб перші сесії рад стали важливими подіями суспільного й політичного життя в територіальних громадах, районах та областях і гідно продовжили діяльність органів місцевого самоврядування, їх підготовка має вестися в тісній взаємодії відповідних територіальних виборчих комісій, виконавчих органів та апаратів рад попереднього скликання, голів і депутатів, місцевих організацій політичних партій. Із представників цих суб’єктів доцільно утворити робочі групи, які здійснять необхідні підготовчі заходи для проведення перших сесій новообраних рад. Особам, котрі займаються організацією підготовки та проведення першої сесії, корисно буде ознайомитися з правовими, організаційними та технічними рекомендаціями, які, на наш погляд, мають важливе значення для проведення такої роботи.

Насамперед особам, залученим до проведення цих заходів, слід докладно ознайомитися із законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» (№ 280/97-ВР від 21 травня 1997 року), «Про статус депутатів місцевих рад» (№ 93–IV від 11 липня 2002 року), «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№ 2493–III від 7 червня 2001 року), а також із чинним регламентом ради і статутом територіальної громади (якщо такий прийнято), оскільки закладеними в них нормами регулюється проведення першої сесії ради.

Перша сесія ради вирішує найважливіші питання структурування органу місцевого самоврядування та організації початку його роботи.

На першій сесії сільської, селищної, міської ради належить вирішити питання:

 • обрання секретаря ради;
 • утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу;
 • утворення постійних комісій ради, затвердження їхнього складу, обрання голів комісій;
 • затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів;
 • затвердження плану роботи ради.

На перших сесіях районних та обласних рад вирішуються питання:

 • обрання голови ради;
 • обрання заступника голови ради;
 • утворення й обрання постійних комісій ради, обрання голів комісій;
 • утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;
 • затвердження структури, чисельності виконавчого апарату ради;
 • затвердження плану роботи ради.

Подані вище орієнтовні переліки питань порядку денного пленарних засідань перших сесій рад не є вичерпними. Законодавчо не встановлено черговість, порядок і терміни їх розгляду, однак зрозуміло, що першочерговим є обрання керівних органів. Перша сесія ради може працювати один або кілька днів. Можуть встановлюватися перерви між окремими днями пленарних засідань. Значною мірою ритм роботи сесії залежить від якості попередньо проведеної підготовчої роботи, стану порозуміння між обраними депутатами й головами, налаштованості депутатів на роботу в раді та інших чинників впливу.

На сесії сільської, селищної, міської ради сільський, селищний, міський голова відповідно до частини 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вносить пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради, про кількісний і персональний склад виконавчого комітету, про структуру і штати виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету. Кожне з цих питань після обговорення голосується депутатами. Обрання секретаря ради здійснюється таємним голосуванням відповідно до частини 3 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Секретар сільської ради може за рішенням ради (відповідно до частини 4 статті 50 закону) одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради. Це питання також треба вирішити на першій сесії ради.

На сесії районної, обласної ради обираються голови цих рад, їхні заступники. Кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради представляє голова ради. Відповідно до статей 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» їх обрання здійснюється таємним голосуванням.

Процедура таємного голосування потребує відповідної технічної підготовки: виготовлення бюлетенів для таємного голосування, обладнання кабін для голосування й урни для вкидання заповнених бюлетенів.

Для підрахунку голосів депутатів під час виборів секретарів рад, голів рад та їхніх заступників і голосування за проекти рішень депутати зі свого складу утворюють лічильні комісії.

Важливими документами, які треба прийняти в початковому періоді роботи ради, є регламент ради та положення про постійні комісії ради. Частиною 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що ці документи мають бути затверджені не пізніш як на другій сесії. Тобто, за бажання, їх розгляд можна внести й до порядку денного першої сесії, але затвердити слід якщо не на першій, то на другій сесії. На першій сесії рада може користуватися регламентом, прийнятим попереднім скликанням.

На першій сесії ради належить вирішити питання, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування вперше обраних сільських, селищних, міських голів, голів районних та обласних рад.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» вони складають присягу посадових осіб місцевого самоврядування на сесії відповідної ради. Це бажано зробити на першій сесії новообраної ради. Водночас рада своїм рішенням має також вирішити питання присвоєння їм рангу посадової особи місцевого самоврядування відповідно до статей 14, 15 зазначеного закону, а також встановити надбавки, виплати матеріальної допомоги і преміювання на підставі статті 21 цього ж закону.

Новий виборчий закон через запровадження принципів пропорційної виборчої системи в місцеві вибори створив умови для посилення ролі місцевих організацій політичних партій у формуванні та діяльності місцевих рад. Тому депутати можуть скористатися правом на утворення депутатських фракцій відповідно до статті 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Рішення про об’єднання депутатів у фракції доводяться до відома депутатів головуючим на пленарному засіданні ради (ч. 2 ст. 27).

Повідомлення про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за десять днів до сесії і публікується в місцевих засобах масової інформації. До початку роботи сесії мають бути підготовлені, розмножені й роздані депутатам під час їх реєстрації проекти рішень або заготовки проектів (з пропущеними окремими прізвищами, фразами чи цифрами, які уточнюються й голосуються під час розгляду питання).

Важливим з огляду на підвищений інтерес громадськості до цієї події є вибір місця проведення першої сесії ради. Слід враховувати всі обставини для зручного розміщення в залі депутатів, запрошених осіб, представників ЗМІ, місцевих організацій політичних партій, громадських організацій. Зал засідань має бути урочисто оформлений, освітлений і озвучений, у ньому мають бути стіл президії, трибуна для виступів, робоче місце для осіб, котрі вестимуть протокол засідання.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається Державний прапор України. Якщо перша сесія проводиться не в тому будинку, де звичайно працюють рада та виконком, а в іншому (палаці чи будинку культури, народному домі), то на ньому на час проведення сесії має також встановлюватися Державний прапор України. В оформленні будинку та залу засідань може також використовуватися символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей, затверджена відповідними радами згідно зі статтею 22 зазначеного закону. Після оголошення сесії ради відкритою виконується Державний гімн України.

Організаторам першої сесії новообраної ради потрібно також обміркувати спосіб здійснення окремих церемоній, які традиційно ввійшли у практику проведення перших сесій рад. Зазвичай запрошують почесних громадян, заслужених людей краю, керівників місцевих органів виконавчої влади, надаючи їм почесні місця в залі засідань (а за їхнім бажанням та за згодою ради – слово). Варто продумати процедуру урочистого вручення обраним депутатам посвідчення й нагрудного знака (це теж доцільно заздалегідь підготувати і зробити під час першої сесії). Окремі урочисті церемоніальні процедури (зокрема, щодо передачі влади новообраним посадовим особам від їхніх попередників) можуть передбачатися регламентами рад і статутами територіальних громад. Тому, шануючи місцеві традиції, їх варто дотримуватися. У будь-якому разі потрібно привітати новообраних посадових осіб і не забути прилюдно подякувати за роботу керівникам і депутатам місцевих рад попереднього скликання.

Посадовим особам місцевого самоврядування, які стали на виборні посади, бажано виступити з промовами, в яких розкрити план власних дій на цій посаді, підходи до вирішення питань місцевого значення, закликати до консолідації депутатів і членів територіальної громади, мешканців краю.

Оскільки місцеві вибори, до того ж поєднані в часі проведення з парламентськими, проходитимуть у гострій конкурентній політичній боротьбі, то, готуючи проекти документів сесії, варто розробити проект звернення до мешканців краю про об’єднання навколо обраної ради для успішного розв’язання місцевих проблем, із закликом до патріотизму та порозуміння. Адже залучення громадськості до місцевого самоврядування є важливою передумовою успішної діяльності рад. Доцільно надати можливість депутатським фракціям та окремим ініціативним депутатам доопрацювати звернення й після прийняття опублікувати його в місцевих ЗМІ.

Потрібно під час пленарного засідання надати слово для заяв і звернень керівникам чи представникам депутатських груп і фракцій. До порядку денного слід не забути внести розгляд депутатських запитів, що надійшли до початку або вносяться під час пленарного засідання. Перед закриттям сесії треба поінформувати депутатів і громадськість про питання, які вноситимуться на розгляд другої сесії ради.

Дбаючи про забезпечення гласності і прозорості в роботі органів місцевого самоврядування та з метою налагодження взаємодії з місцевими ЗМІ, після закінчення першої сесії доцільно організувати прес-конференцію новообраних керівників ради.

Джерело: http://www.viche.info/