06Тра

Пропоновані зміни до ЗУ про місцеве самоврядування

Новини

З метою приведення Закону України про місцеве самоврядування у відповідність до Конституції України пропонуюємо наступні зміни до цього закону.  Автор – Ігор Гурняк.

Стаття Поточна редакція Пропонована редакція
Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому законі делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад; делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої влади, надані територіальним громадам законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;
право комунальної власності – право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування; право комунальної власності – право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через створені ними органи місцевого самоврядування;
Стаття 2. Поняття місцевого самовряду­вання 2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через створені ними як юридичними особами-засновниками сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також згідно зі спеціальним дорученням територіальних громад через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
Стаття 5. Система місцевого самовряду­вання 2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету. 2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради району відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.
Стаття 6.Територіальні громади 1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. 1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста, району в місті. Територіальна громада є юридичною особою публічного права.
3. Добровільне об’єднання територіальних громад відбувається за рішенням місцевих референдумів відповідних територіальних громад сіл. Таке рішення є наданням згоди на створення спільних органів місцевого самоврядування, формування спільного бюджету, об’єднання комунального майна. 3. Добровільне об’єднання територіальних громад відбувається за рішенням місцевих референдумів відповідних територіальних громад сіл, селищ, районів міста. Таке рішення є наданням згоди на створення спільних органів місцевого самоврядування, формування спільного бюджету, об’єднання комунального майна.
5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми. 5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань місцевого значення, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми та статутом територіальної громади.
Стаття 8. Загальні збори громадян 2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності. 2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами обов’язкові для органів місцевого самоврядування в їх діяльності.
[додати статтю] 4. Статут територіальноï громади приймається загальними зборами територіальноï громади або референдумом. Статут є чинним з моменту його прийняття на загальних зборах або згідно з результатами референдуму. Статут, прийнятий в будь-який інший спосіб, вважається нечинним.
[додати статтю] 5. Члени територіальноï громади беруть участь у зборах громади або безпосередньо, або через громадського представника, чиï повноваження підтверджені протоколом про делегування. Збори вважаються такими, що можуть приймати рішення, за умови участі у них у будь-який з зазначених способів більше половини жителів адміністративно-територіальноï одиниці. Реєстрація учасника зборів вважається дійсною за наявності паспортних даних, адреси проживання та підпису.
[додати статтю] 6. Територіальна громада може приймати рішення і шляхом проведення електронного референдуму. Технічні умови та процедури такого референдуму визначаються статутом громади. Легалізовані процедури електронного референдуму в інших містах можуть бути використані для прийняття статуту громади міста, для якого проведення зборів викликає труднощі у зв’язку зі значною кількістю населення. У цьому випадку під час волевиявлення не менш як 10% населення адміністративно-територіальноï одиниці затверджується його спосіб проведення – електронний референдум.
Стаття 9. Місцеві ініціативи 2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”статутом територіальної громади.
4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади. 4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.
Стаття 10. 
Ради – представниць­кі органи місцевого самовряду­вання
1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами. 1. Сільські, селищні, районні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади, які утворюють їх в якості юридичних осіб як засновники, та здійснюють за спеціальним дорученням від їх імені та в їх інтересахделеговані функції і повноваження місцевого самовряду­вання, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.
2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами. 2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють згідно зі спеціальним дорученням спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень,переданих їм сільськими, селищними, міськими радами делегованих ïм територіальними громадами у своïх статутах.
3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами. 3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, районні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами Конституцією та статутами територіальних громад. Законами держави можна лише розширити повноваження територіальних громад, закріплені за ними Конституцією.
5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України. 5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11.Виконавчі органи рад 2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. 2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним територіальним громадам та радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
3. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово. 3. У сільських радах, що представляють територіальні громади територіальних громадах, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади представницький орган – рада або сільської ради – виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції сільськоï ради здійснюють комітети громади або голова територіальноï громади, виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.
Стаття 12.Сільський, селищний, міський голова 1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. 1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, району, міста.
2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України. 2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом та статутом територіальної громади, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
Стаття 14. Органи само­організації населення 2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом. 2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом та статутом територіальної громади.
Стаття 16.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самовряду­вання 1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. 1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються статутом територіальної громади, цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до статуту територіальної громади та закону.
4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад. У разі якщо територіальна громада району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення про передачу права управління майном та фінансами відповідній міській раді, а територіальна громада міста або міська рада не прийняла рішення про створення органів місцевого самоврядування районів у місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, та несе відповідальність перед громадою відповідного району у місті. 4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад. У разі якщо територіальна громада району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення про передачу права управління майном та фінансами відповідній міській раді, а територіальна громада міста або міська рада не прийняла рішення про створення органів місцевого самоврядування районів у місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, та несе відповідальність перед громадою відповідного району у місті.
5. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб’єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради. 5. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб’єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради виключно за спеціальним дорученням, наданим територіальною громадою шляхом референдуму або рішенням загальних зборів. Таке право може бути делеговане представницькому органу – раді у статуті територіальноï громади.
7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти. 7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і особливостей за згодою територіальної громади можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.
9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України. 9. Територіальні громади, сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
Стаття 17 Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності територіальним громадам – власникам та створеним ними представницьким органам – органам місцевого самоврядування.
Стаття 18 2. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, надають відповідну інформацію. 2. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, надають відповідну інформацію. Територіальна громада має право отримати будь-яку інформацію від зазначених підприємств, установ та організацій. Територіальна громада має право заборонити діяльність будь-якого підприємства на своïй територіï, якщо вона несе загрозу життю та здоров’ю членам громади на основі обґрунтованих висновків комітетів чи комісій громади, діяльність яких врегульована статутом.
3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади. [Вилучити]
Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, району, міста 1. З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста. 1. З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування територіальна громада на основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти приймає статут територіальної громади села, селища, району, міста шляхом голосування на загальних зборах або проведення місцевого референдуму.
2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань. 2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.Реєстрація статуту відбувається у спеціальному реєстрі територіальних громад Украïни. З моменту прийняття статут вважається чинним на територіï громади. Уповноважена статутом особа громади надає для здійснення реєстраціï статут громади, протокол загальних зборів або підсумковий протокол комісіï з проведення референдуму, заяву голови територіальноï громади щодо реєстраціï статуту.
3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту територіальної громади може бути його невідповідність Конституції та законам України. Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена в судовому порядку. 3. Підставою для відмови в державній реєстрації оскарження в судовому порядку статуту територіальної громади може бути його невідповідність Конституції та законам України.Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена в судовому порядку.
Стаття 23. Підняття Державного Прапора України На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається Державний Прапор України. На будинках, де працюють територіальні громади, ради та їх виконавчі комітети, піднімається Державний Прапор України.
Стаття 24.Законодавство про місцеве самовряду­вання 1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, цим та іншими законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону. 1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, статутами територіальних громад, цим та іншими законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону.
2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим визначається Конституцією України та цим Законом з особливостями, передбаченими законами про міста Київ і Севастополь. 2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим визначається Конституцією України, статутами територіальних громад та цим Законом з особливостями, передбаченими законами про міста Київ і Севастополь.
3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції. 3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією, статутами територіальних громад і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією, статутами територіальних громад і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції щодо додаткових делегованих повноважень територіальним громадам – також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.
Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, районних, міських рад Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання. Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, статутом територіальноï громади, цим та іншими законами до їх відання.
Стаття 26.Виключна компетенція сільських, селищних, районних, міських рад 1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання: 1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної,районноï, міської ради вирішуються згідно з статутом чи за умови ïх делегування спеціальним дорученням територіальною громадою такі питання:
8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників; 8) заснування засобів масової інформації відповідної ради територіальноï громади, призначення і звільнення їх керівників;
14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом; 14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому статутом територіальноï громади чи законом;
16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом; 16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених статутом територіальноï громади чи цим Законом;
18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; [Вилучити]
19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови; 19) прийняття відповідно до законодавства та статуту територіальноï громади рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;
24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України; 24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України Конституції України;
29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; [Вилучити]
31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення; [Вилучити]
34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; 34) вирішення відповідно до закону Конституції України та статуту територіальної громади питань регулювання земельних відносин;
38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію; [Вилучити]
41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами; [Вилучити]
44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність; 44) встановлення відповідно до законодавства статуту територіальної громади правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
451) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; [Вилучити]
46) прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України; [Вилучити]
48) затвердження статуту територіальної громади; [Вилучити]
49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади; [Вилучити]
51) надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності; [Вилучити]
Стаття 28.Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: До відання виконавчих органів сільських, селищних, районних, міських рад належать:
2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги; 2) встановлення в порядку і межах, визначених статутом територіальної громади та законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;
3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад; 3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад територіальних громад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;
Стаття 31.Повноваження у галузі будівництва До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
5) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією; 5) визначення у встановленому визначених статутом територіальної громади та законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
Глава 4.Повноваження районних і обласних рад  (Статті 43 і 44) [Вилучити]
Стаття 45. Порядок формування рад 2. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається законом. 2. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається законом та статутом територіальноï громади.
Стаття 49. Депутат ради 1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом. 1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом чи статутом територіальноï громади.
Стаття 60. Право комунальної власності  5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. [Вилучити]
6. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку. [Вилучити]
8. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом. 8. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.
Стаття 61. Місцеві бюджети 1. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом України. 1. Територіальні громади безпосередньо або через створені ними органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом України.
3. Складання і виконання районних і обласних бюджетів здійснюють відповідні державні адміністрації згідно з Бюджетним кодексом України. [Вилучити]
Стаття 62. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів 1. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком. Вона гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету до державного бюджету частину надлишку в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України. 1. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком. Вона гарантує органам місцевого самоврядування територіальним громадам доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб.У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету до державного бюджету частину надлишку в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.
Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів 1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів. 1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом та статутом територіальної громади, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
2. Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі їх створення) формуються відповідно до обсягу повноважень, що визначаються відповідними міськими радами. [Вилучити]
3. Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України. 3. Склад доходів місцевих бюджетів визначається Конституцією України та Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України.
Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів 3. Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні адміністрації в цілях і обсягах, що затверджуються відповідними радами. [Вилучити]
4. Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, для виконання повноважень органів місцевого самоврядування. 4. Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, для  виконання власних повноважень територіальних громад та делегованих громадою повноважень органам місцевого самоврядування.
Стаття 66.Збалансування місцевих бюджетів 1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб. 1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання територіальними громадами безпосередньо чи через створені ними органами місцевого самоврядування наданих делегованих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.
3. У разі коли вичерпано можливості збалансування місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді дотацій та субвенцій відповідно до закону. 3. У разі коли вичерпано можливості збалансування місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування наданих делегованих їм статутом та законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді дотацій та субвенцій відповідно до закону.
Стаття 69. Місцеві податки і збори 1. Органи місцевого самоврядування відповідно до Податкового кодексу України встановлюють місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України. 1. Територіальні громади безпосередньо або через створені ними органи місцевого самоврядування відповідно до Податкового кодексу України Конституції України встановлюють місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України.
Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб 1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження. 1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують належні їм та надані їм повноваження.
Стаття 72.Підзвітність і підконтроль­ність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам (Пункти 1-3) [Вилучити]
Стаття 73.Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самовряду­вання 2. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити депутатів. [Вилучити]
3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень. 3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування територіальними громадами за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень загальних зборів територіальноï громади, місцевого референдуму територіальноï громади, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах ïхніх конституційних прав чи наданих делегованих їм повноважень.
Стаття 75.Відповідаль­ність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами 2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень. 2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію, статут громади або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.
3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальними громадами визначаються цим та іншими законами. 3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальними громадами визначаються статутом територіальноï громади, цим та іншими законами.
Стаття 78.Дострокове припинення повноважень ради 1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках: 1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:
[додати пункт] 3) внаслідок рішення, прийнятого загальними зборами територіальноï громади.
6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради. [Вилучити]
Стаття 79.Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови 1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі: 1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:
[додати пункт] 7) прийняття відповідного рішення загальними зборами територіальноï громади.
7. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади: 7. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
[додати пункт] 4) внаслідок відповідного рішення загальних зборів територіальноï громади.
Розділ V 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад.Правовий режим майна спільної власності територіальних громад визначається законом. [Вилучити]
11. Районні і обласні ради відповідно до вимог Конституції України та цього Закону у двомісячний термін після набрання чинності цим Законом обирають голів рад (де ці посади суміщають керівники місцевих державних адміністрацій) та утворюють виконавчий апарат рад, а також приймають рішення про делегування повноважень відповідним місцевим державним адміністраціям. 11. Районні і обласні ради відповідно до вимог Конституції України та цього Закону у двомісячний термін після набрання чинності цим Законом обирають голів рад (де ці посади суміщають керівники місцевих державних адміністрацій) та утворюють виконавчий апарат рад, а також приймають рішення про делегування повноважень відповідним місцевим державним адміністраціям.