15Лют

Що таке офіційний веб-сайт та чи можна посилатися на інформацію отриману з веб-сайту як отриману з офіційного джерела?

Новини

Відповідно до Указу Президента України від 31.07.2000 № 928/2000д «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (далі – Указ Президента України від 31.07.2000 № 928/2000д), був взятий напрямок на розвиток національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет в Україні та на забезпечення широкого доступу громадян до цієї мережі.
Однією з головних цілей даного Указу Президента було надання можливості громадянам за допомогою мережі Інтернет отримувати інформацію про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом створення відповідних веб-сайтів.
Так, єдиним нормативним актом, що містить правове закріплення поняття веб-сайту, як офіційного джерела інформації, є Розпорядження Голови Верховної Ради України від 24.05.2001 № 462 яким затверджено «Положення про веб-сайт Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет» (далі – Положення про веб-сайт ВРУ).
Отже, п.2 Положення про веб-сайт ВРУ зазначає, що веб-сайт Верховної Ради України (далі – ВРУ) є офіційним джерелом інформації ВРУ, який утворюється для висвітлення діяльності ВРУ, її органів та Апарату, взаємообміну інформацією з органами державної влади України та органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з діяльністю ВРУ, інформаційної взаємодії з урядовими і неурядовими організаціями країн світового співтовариства, громадськістю.
Таким чином, інформація, отримана з веб-сайту ВРУ, є офіційною, і посилання на інформацію, отриману з веб-сайт ВРУ, є посиланням на офіційну інформацію, що отримана з офіційного джерела.
Щодо веб-сайтів інших державних органів влади, то їх офіційні веб-сайти розробленні та функціонують на виконання Указу Президента України від 31.07.2000 № 928/2000д так само, як і веб-сайт ВРУ: для оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів державної влади.
Зокрема, посилання на вищезазначений Указ Президента України містить п.1 Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого Постановою КМУ від 04.01.2002 р. №3;  Наказ Державної Судової Адміністрації України від 23.06.2004 р. № 99/04 «Про забезпечення адміністрування та розміщення і постійного оновлення інформації на власних веб-сайтах судів та інших органів і установ судової системи у мережі Інтернет» та інші.
Тож можна зробити висновок, що веб-сайти інших державних органів влади є офіційним джерелом інформації, так само як і веб-сайт ВРУ.
Крім того, веб-сайти органів влади містять публічну інформацію, так згідно ч.1 ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» вiд 13.01.2011 № 2939-VI (далі – ЗУ «Про публічну інформацію»), публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
В свою чергу, ст.5 цього ж закону встановлює, що доступ до інформації забезпечується шляхом:
1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом;
2) надання інформації за запитами на інформацію. Однак, слід звернути увагу на те, що розміщення на веб-сайтах державних органів влади нормативно-правових актів не є їх офіційним опублікуванням для набрання ними чинності.
Нормативно-правові акти набирають чинність лише після публікації в офіційних друкованих джерелах. Так, Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду України від 17.05.2010 р. по справі № 2а-6789/09/2670 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Слов’янська солевидобувна компанія» до Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) про визнання незаконною постанови, зазначив, що ст.55 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» вiд 16.05.2008 № 279-VI (далі – ЗУ «Про КМУ») передбачає, що постанови КМУ, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.
Постанови КМУ публікуються в Офіційному віснику України, акти КМУ також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті КМУ. Дана норма закону розмежовує поняття публікації від розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. Згідно з ч.1 ст.55 ЗУ «Про КМУ» набрання чинності постанови пов’язане саме з її опублікуванням, а не розміщенням на офіційному веб-сайті КМУ, яке має суто інформаційний характер.
Отже, на веб-сайтах органів влади розміщується публічна інформація з метою інформування населення про діяльність органів влади. Дана інформація має офіційний характер, тому посилання на веб-сайт певного державного органу є посиланням на офіційне джерело інформації. Проте, у випадку розміщення на веб-сайті державного органу нормативних актів не є їх офіційним опублікуванням для набрання ними чинності.

Автор: Дмитро Черненко, юрист

Видання в якому опубліковано: “Ліга Закон”

Дата підготовки матеріалу: 2011-12-14